Volg onze werkzaamheden via Facebook!

John van Boekel

 06 - 21 81 20 61  of via e-mail         

Contactformulier 

Certificeringen   arrow

Wij zijn lid van de FOSAG / OnderhoudNL. Maar wat houdt dat in?
(FOSAG heeft een nieuwe naam: OnderhoudNL)

Wie onderneemt in de schilders-, afwerkings-, metaalconserverings- en glaszetbranche (met of zonder personeel) kan niet buiten actuele informatie. Ook moet goed advies op afroep beschikbaar zijn. FOSAG kent niet alleen de branche door en door, maar is de branche.

De vereniging wordt volledig gedragen door de leden, die allen zelf branchegenoot en ondernemer zijn. Een betere garantie voor een effectieve belangenbehartiging, zowel individueel als collectief, is er niet.
FOSAG heet voluit de Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Bij het 100-jarig bestaan is het predikaat Koninklijk aan de vereniging FOSAG toegekend, die intussen al meer dan 125 jaar bestaat. Tegenwoordig staat FOSAG voor Ondernemersvereniging schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche. Als ondernemersvereniging vertegenwoordigt FOSAG 80% van de branche, gerekend naar het totale omzetvolume van de lidbedrijven en is landelijk actief via sectorverenigingen, regionale- en plaatselijke afdelingen.

Het secretariaat is te Waddinxveen gevestigd.

Vakmanschap
Een goed ondernemersklimaat en goed ondernemerschap zijn in onze branche slechts de helft van het verhaal. De andere helft is goed vakmanschap. Daarom besteedt FOSAG veel aandacht aan de instroom van jongeren en het behoud van een brede vakopleiding.
Via Schilder’sCOOL steunt FOSAG het werkend leren via de Praktijk Leer Werkplaatsen, verspreid in Nederland. Zie www.schilderscool.nl.

Bestuursleden van FOSAG zijn nauw betrokken bij de instandhouding van de drie schildersvak mts’en in Utrecht (Nimeto), Boxtel (St Lucas) en Zwolle (Cibap) en de hbo-opleidingen in Enschede/Deventer en Eindhoven. De opleidingsmogelijkheden in de branche zijn dus heel breed. Punt van bijzondere aandacht is het bevorderen van het schildersvakonderwijs in het vmbo (lager beroepsonderwijs nieuwe stijl). De traditionele schildersklassen behoren bijna tot het verleden.

Naar de FOSAG website.
Naar de OnderhoudNL website.

OnderhoudNL / FOSA
OnderhoudNL is een merknaam van de FOSAG de ondernemersorganisatie van schilders en onderhoudsbedrijven. Met deze nieuwe naam hoopt de organisatie nieuwe bedrijven aan te trekken, om zo de arbeidsmarkt te vergroten. Met ruim 2.600 aangesloten bedrijven in 5 marktsgroepen is OnderhoudNL de grootste vereniging in gebouwenonderhoud in Nederland. Door professioneel onderhoud wordt alles waar mensen in wonen, werken en recreeren

Verven volgens de VOC
VOC betekent Volatile Organic Compounds, oftewel vluchtige organisatie Stoffen of Componenten.
Deze VOC wetgeving is een Europese wetgeving bedoeld om het gebruik van oplosmiddelen te minimaliseren. Dit kan in bepaalde gevallen zelfs ook een langere levensduur betekenen waardoor er minder vaak onderhoud aan het houtwerk van uw pand gepleegd hoeft te worden.

Deze maatregels zijn dus niet alleen beter voor de gezondheid van de schilder en voor het milieu maar ook voor Uw portemonnee.